AKTUALIZOVANÉ KAPITOLY

15.1.2023 - Biologické metody léčby:

Transkraniální stimulace stejnosměrným proudem (tDCS)
Repetitivní transkraniální magnetická stimulace (rTMS)
Elektrokonvulzivní terapie (EKT)

15.1.2023 - Používání omezovacích prostředků

8.6.2022 - Schizofrenie u dětí a dospívajících

21.4.2022 - Alzheimerova choroba

24.3.2022 - Stabilizační a udržovací léčba schizofrenie

Úvodní slovo

Vážené kolegyně, Vážení kolegové, 

představujeme Vám tímto první online verzi Doporučených postupů psychiatrické péče. Jedná se o pátou verzi guidelinů, které již tradičně zpracovávají přední odborníci z řad psychiatrů, psychologů a psychoterapeutů. Zvolili jsme webovou prezentaci, inspirováni jinými odbornými společnostmi, především s ohledem na možnost její rychlé aktualizace, pokud se terapeutický postup jakkoliv v průběhu času mění nebo se objeví nová léčebná metoda či léčivým přípravek. Není tak nutné vyčkávat na období, kdy docházelo k přepracování celé skupiny našich doporučení. Pátá verze obsahuje již zpracovaná doporučení a navíc také několik zcela nových, která jsme považovali za velmi důležitá pro klinickou praxi.
Jsme přesvědčeni, že tato aktivita má velký význam nejen tím, že tvorba doporučených postupů je jednou z velmi důležitých činností odborné společnosti, ale také, protože se již doporučené postupy opakovaně staly podkladem pro rozhodování státních institucí např. Státního ústavu pro kontrolu léčiv nebo Ministerstva zdravotnictví ČR. Vzhledem k tomu, že významnou částí bude oblast reformy psychiatrické péče, je třeba strukturovaně a přehledně deklarovat, jaké máme odborné představy o fungování systému psychiatrické péče, a nenechat tak o našem oboru rozhodovat jiné.

Věříme, že tato kdekoliv a kdykoliv přístupná verze bude obohacením pro Vaši každodenní praxi. 

doc. MUDr. Martin Anders, Ph.D.

 

Obecné informace

Název: Doporučené postupy psychiatrické péče Psychiatrické společnosti ČLS JEP

Platnost od: 10. 6. 2018

Poslední aktualizace: 15.1.2023

Vydavatel: Psychiatrická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Českou psychiatrickou společností, z.s. – www.psychiatrie.cz

Redakční rada:

Pavel Mohr (od roku 2021)

Martin Anders, Petra Uhlíková, Pavel Doubek (v letech 2017 - 2020)

Technická spolupráce: Lenka Knesplová