­

Doporučené postupy psychiatrické péče
Psychiatrické společnosti ČLS JEP

Stáhnout kapitolu v PDF

Autoři: Roman Jirák, Vanda Franková, Martina Zvěřová

Garant: Roman Jirák

Oponent: Aleš Bartoš

Alzheimerova demence 1

Vysvětlivky:
ovál - nadpis 
kosočtverec - výběr z více variant
přerušovaná čára - diagram pokračuje na další straně

Zpět na seznam diagramů

 

Doplňující komentář

V současnosti neumíme léčit Alzheimerovu chorobu kauzálně, používané léky působí symptomaticky, oddalují těžká stadia demence a zlepšují kvalitu života nemocných. Léky první volby u mírných až středních stadií demence na podkladě Alzheimerovy choroby jsou inhibitory mozkových cholinesteráz: donepezil, galantamin a rivastigmin. Ve studiích prokázaly stejnou účinnost. Při neúčinnosti a/nebo intoleranci můžeme jednotlivé inhibitory vyměnit. Absolutní kontraindikací je alergie na přípravky, relativní kontraindikací je aktivní gastroduodenální vředová choroba a těžší převodní srdeční poruchy. Nejčastější nežádoucí účinky jsou gastrointestinální – průjmy, dyspepsie, nauzea, zvracení. V těchto případech můžeme použít rivastigmin ve formě transdermální náplasti. Inhibitory mozkových cholinesteráz vzájemně nekombinujeme.

U středních až těžkých (nikoli terminálních) demencí je používán nekompetitivní antagonista N-metyl-D-aspartátových (NMDA) receptorů memantin. Má neuroprotektivní účinek. Jak použití inhibitorů cholinesteráz, tak memantinu má sílu důkazu A.

Inhibitory cholinesteráz a memantin se mohou pro posílení efektu vzájemně kombinovat – síla důkazu A.

V případě intolerance inhibitorů mozkových cholinesteráz u mírných demencí můžeme použít extraktum ginkgo biloba EGb761 v dávce 120–240 mg/den. Tento lék můžeme použít i jako augmentaci při užití inhibitorů cholinesteráz a/nebo memantinu – síla důkazu B.

Nootropní farmaka neprokázala v léčbě demencí u Alzheimerovy choroby účinnost, proto je v této indikaci nepodáváme.

Literatura

  1. Jirák R, Franková V. Demence. In: Anders M, Uhlíková P, Doubek P, eds. Doporučené postupy psychiatrické péče Psychiatrické společnosti ČLS JEP. Česká psychiatrická společnost, z.s. 2018. Dostupné z: https://postupy-pece.psychiatrie.cz/index.php/specialni-psychiatrie/demence
  2. Hort J, O‘Brien JT, Gainotti G et al. EFNS Scientist Panel on Dementia. EFNS guidelines for the diagnosis and management of Alzheimer‘s disease. Eur J Neurol. 2010; 17:1236-1248.
  3. Dementia: assessment, management and support for people living with dementia and their carers. NICE guideline [NG97]. Published: 20 June 2018. Dostupné z: https://www.nice.org.uk/guidance/ng97
  4. O’Brien JT, Holmes C, Jones M, et al. Clinical practice with anti-dementia drugs: A revised (third) censensus statement from the British Assocciation for Psychopharmacology. Journal of Psychopharmacology 2017; 31(2):147-168. Dostupné z: https://www.bap.org.uk/pdfs/BAP_Guidelines-AntiDementia.pdf
  5. Mohr P, et al. Klinická Psychofarmakologie. Praha: Maxdorf 2017;447-472.

Datum aktualizace: 21.4.2022

­