­

Doporučené postupy psychiatrické péče
Psychiatrické společnosti ČLS JEP

Stáhnout kapitolu v PDF

Autor: Ilja Žukov

Garant: Ilja Žukov

Oponent: Petr Navrátil

Technologie vypracování posudku v trestním právu

Vysvětlivky:
ovál - nadpis 
kosočtverec - výběr z více variant
přerušovaná čára - diagram pokračuje na další straně 

 

Závěrečný komentář

V blízké budoucnosti nejspíše bude platný nový, zatím připravovaný, „zákon o znalcích“. Tedy schémata výše uvedená možná doznají zásadnějších změn, které aktuálně nelze ještě při jejich tvorbě zohlednit. Nový trestní zákoník a nový občanskoprávní zákoník schéma tvorby znaleckých posudků zásadně nemění.

 

Datum zveřejnění: 10.6.2018

­