­

Doporučené postupy psychiatrické péče
Psychiatrické společnosti ČLS JEP

Stáhnout kapitolu v PDF

Autor: Vanda Franková

Garant: Roman Jirák

Oponent: Aleš Bartoš

Frontotemporální demence diagram1

Vysvětlivky:
ovál - nadpis 
kosočtverec - výběr z více variant
přerušovaná čára - diagram pokračuje na další straně 

Závěrečný komentář

Aktuálně nemáme lék, který by uměl ovlivnit progresi frontotemporální demence. Základem léčby jsou psychosociální intervence a nefarmakologické přístupy, zejména práce s pečujícím (viz příslušná kapitola), u poruch řeči péče logopeda. Farmakoterapie je symptomatická, cílená především na behaviorální příznaky. Vychází se z výsledků menších randomizovaných studií, sledování, klinických zkušeností a teoretických předpokladů. Indikované jsou inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (trazodon, SSRI). V případě psychotické produkce či přetrvávání závažných behaviorálních příznaků pak atypická antipsychotika s uvědoměním si rizika vzniku vedlejších účinků. Výběr dalších psychofarmak (jiná antidepresiva, antikonvulziva, klasická antipsychotika atd.) záleží na konkrétním klinickém obraze a volbě lékaře. Kognitiva by u FTD neměla být rutinně podávána, v indikaci FTD nemají úhradu pojišťovnou.

Reference

1. Franková V. Frontotemporální demence. In: Raboch J, Uhlíková P, et al., eds. Psychiatrie: Doporučené postupy psychiatrické péče IV. Praha:Psychiatrická společnost ČLS JEP 2014. Pp:23-24.

2. Nestor PJ. Frontotemporal dementia. In: Ames D, O’Brien J, Burns A, eds. Dementia. 5th edition. London:CRC press 2017. Pp:749-758.

3. Sorbi S, Hort J, et al. EFNS Scientist Panel on Dementia. EFNS Guidelines on the diagnosis and management of disorders associated with dementia. Eur J Neurol 2012;19(9):1159-79.

 

Datum zveřejnění: 10.6.2018

­