­

Doporučené postupy psychiatrické péče
Psychiatrické společnosti ČLS JEP

Stáhnout kapitolu v PDF

Autor: Vanda Franková

Garant: Roman Jirák

Oponent: Aleš Bartoš

Psychosociální intervence

 

Nefarmakologické přístupy

Vysvětlivky:
ovál - nadpis 
kosočtverec - výběr z více variant
přerušovaná čára - diagram pokračuje na další straně

 

Závěrečný komentář

Psychosociální intervence a nefarmakologické přístupy jsou nedílnou součástí komplexní péče o pacienty s demencí a jejich pečující (1-7). Mají pozitivní vliv na kognici, neuropsychiatrické (NP) příznaky, denní aktivity, tělesnou kondici, kvalitu života nemocného i pečujících. Podporují zachované schopnosti a soběstačnost nemocného. Oddalují či odstraňují potřebu institucionalizace. Nefarmakologické přístupy jsou metodou volby u neuropsychiatrických příznaků s účinností ve všech stadiích demence. Jednoznačný efekt byl prokázán u individualizovaných přístupů k pečujícím. U jednotlivých psychoterapeutických technik nejsou důkazy efektu dostačivé (s výjimkou kognitivně-stimulační a behaviorální terapie), vychází se z výsledků menších studií, metaanalýz, klinických zkušeností. Základem je vhodný přístup k nemocnému s respektováním důstojnosti a individuality, péče v bezpečném a příjemném prostředí a přizpůsobený pravidelný denní režim.
V časných stadiích demence cílíme terapii přímo na pacienta, preferujeme zároveň možnost práce s pečujícím (rodinným/profesionálním). Od středního stadia je přítomnost pečujícího nutná, v jeho režii je dohled nad prováděnými aktivitami či vedení aktivit.

Reference

1. Franková V. Psychosociální terapie demence. In: Raboch J, Uhlíková P, et al., eds. Psychiatrie: Doporučené postupy psychiatrické péče IV. Praha:Psychiatrická společnost ČLS JEP 2014. Pp:32- 34.

2. Holmerová I, Baláčková N, et al. Strategie České alzheimerovské společnosti P-PA-IA. Péče a podpora lidem postiženým syndromem demence. Geriatrie a gerontologie 2013;2;3:158-164.

3. Hort J, O'Brien JT, et al. EFNS Scientist Panel on Dementia. EFNS guidelines for the diagnosis and management of Alzheimer’s disease. Eur J Neurol 2010;17(10):1236-48.

4. Livingston G, Cooper C. Psychological, behavioural and psychosocial interventions for neuropsychiatric symptoms in dementia: What works, what does not and what needs more evidence? In: Ames D, O’Brien J, Burns A, eds. Dementia. 5th edition. London:CRC press 2017. Pp:235-243.

5. Lord S, Rochester L. Role of the physiotherapist in the management of dementia. In: Ames D, O'Brien J, Burns A, eds. Dementia. 5th edition. London:CRC press 2017. Pp:220-228.

6. Sorbi S, Hort J, et al. EFNS Scientist Panel on Dementia. EFNS Guidelines on the diagnosis and management of disorders associated with dementia. Eur J Neurol 2012;19(9):1159-79.

7. Unkenstein A. Psychological approaches for the practical management of cognitive impairment in dementia. In: Ames D, O’Brien J, Burns A, eds. Dementia. 5th edition. London:CRC press 2017. Pp:279-284.

 

Datum zveřejnění: 10.6.2018

­