­

Doporučené postupy psychiatrické péče
Psychiatrické společnosti ČLS JEP

Stáhnout kapitolu v PDF

Autor: Roman Jirák

Garant: Roman Jirák

Oponent: Aleš Bartoš

Vaskulární demence

Vysvětlivky:
ovál - nadpis 
kosočtverec - výběr z více variant
přerušovaná čára - diagram pokračuje na další straně 

 

Závěrečný komentář

Vaskulární demence vzniká na podkladě cerebrovaskulárního onemocnění. V prvé řadě je nutno léčit všechny chorobné stavy, vedoucí ke vzniku nebo zhoršení tohoto onemocnění. Tam náleží např. hypertenze, diabetes mellitus, obezita, hypercholesterolémie a hypertriglyceridémie (poruchy, jejichž kombinace je obvykle označována jako metabolický syndrom), arterioskleróza. Velký význam mají genetické faktory a způsob života. Je nutno léčit akutní cévní mozkové příhody. Terapeuticky jsou používána antikoagulancia (sulodexid, warfarin, dabigatrin, nízkomolekulární hepariny), antiagreganica (kys. acetylosalicylová, clopidogrel, ticlopidin), dále látky zlepšující reologické vlastnosti krve (propentofyllin) - tam i přes nadměrné užívání efekty nebyly dostatečně prokázány (podobně naftydrofuril, vinpocetin). Extraktum ginkgo biloba - EGb 761 aj. má především antioxidační, ale také antikoagulační vlastnosti, zlepšuje mozkovou mikrocirkulaci a náleží k často užívaným farmakům k léčbě vaskulárních demencí. Více studií prokázalo efekt, studie však většinou nebyly metodicky čisté nebo nebyly používány čisté soubory probandů. Určitý efekt na zlepšení mozkové miokrocirkulace a tím i příznaků demence má také nicergolin. Nootropní farmaka neprokázala dostatečný efekt, i když jsou hojně používána. Inhibitory mozkových cholinesteráz (acetyl - i butyrylcholinesteráz), používané pro terapii Alzheimerovy choroby, prokázaly příznivé efekty u vaskulárních demencí, především na složku kognitivních funkcí. Zdravotní pojišťovny ČR je však v této indikaci nehradí, lze je použít za podmínek, kdy si je pacienti hradí sami. Obdobně je tomu i s memantinem. Důležité je, že jednotlivé postupy se kombinují. Jsou léčeny základní choroby vedoucí k cerebrovaskulárnímu onemocnění, k tomu jsou podávána antiagregancia nebo antikoagulancia, velmi často s extrakty gingka biloba. Inhibitory mozkových cholinesteráz bychom měli podávat především tehdy, když je přítomna neurodegenerativní (alzheimerovská) složka.

Reference

1. Auchus A.P., Brasher H.R., Salloway D., et al: Galantamine treatment of vascular dementia. A randomized trial. Neurology 2007;69:448-458.

2. Birks J., Grimley Evans J.: Ginkgo biloba for cognitive impairment and dementia. Cochrane Database of systematic reviews 2007, Issue 2. Last assessed as up-to-date: March 26, 2008.

3. Craig D., Birks J.: Rivastigmine for vascular cognitive impairment (VCI). Cochrane Database of Systematic Reviews 2004, Issue 2. Last assessed as up-to-date June 07.2006.

4. López Arrieta J., Birks J.: Nimodipine for primary degenerative, mixed and vascular dementia. Cochrane Database of Systematic Reviews 2002, Issue 3. Last assessed as up-to-date: October 04.2008.

5. Malouf R., Birks J.: Donepezil for vascular cognitive impairment. Cochrane Database ofSystematic Review 2004, Issue 1.. last assessed as up-to-date: June 07.2005.

6. Moretti R., Torre P., Antonello R.M. et al: Rivastigmine is safe and effectivefor at least 22 months in patients with subcortical vascular dementia (VaD). Eur J Neurol 2001;8:361-362.

7. Rands G., Orrell M., Spector A.E.: Aspirin for vascular dementia. Cochrane Database of Systematic Reviews 2000, Issue 4. Last assessed as up-to-date: May 20, 2008.

8. Román G., Salloway S., Black S. et al: Randomized, Placebo-controlled Clinical Trial of Donepezil in Vascular Dementia: Differential Effects by Hippocampal Size. Stroke 2010:41:1213.1221.

9. Szatmári S., Whitehouse P.: Vinpocetine for cognitive impairment and dementia. Cochrane Database of Systematic Review, 2003, Issue 1, Last assessed as up-to-date:Jan.24, 2007.

10. Wilcock G., Möbius H.J., Stöpffler A., on behalf of the MMM 500 group: A double-blind, placebo-controlled multicentre study of memantine in mild to moderate vascular dementia (MMM500). Intern Clin Psychopharmacol., 2002:17(6):297-305.

11.Wilkinson D., Doody R., Helme R., et al: Donepezil in vascular dementia:A randomized, placebo-controlled study. Neurology 2003;61:479-486.

 

Datum zveřejnění: 10.6.2018

­