­

Doporučené postupy psychiatrické péče
Psychiatrické společnosti ČLS JEP

Stáhnout kapitolu v PDF

Autoři: Eva Králíková, Lenka Štěpánková

Garant: Eva Králíková

Oponent: Pavel Doubek

Léčba závislosti na tabáku (ZNT) - farmakoterapie

Vysvětlivky:
ovál - nadpis 
kosočtverec - výběr z více variant
přerušovaná čára - diagram pokračuje na další straně 

 

Závěrečný komentář

Vzhledem k tomu, že naprostá většina psychiatrických pacientů kouří a že jsou v naprosté většině kuřáky silnými, silně závislými, je pro ně farmakoterapie významnou pomocí.
Po překonání mýtu, že by tito pacienti neměli přestat kouřit, je tu další bariéra a sice obavy z neuropsychiatrických nežádoucích účinků léků ZNT. Nežádoucí účinky je jistě třeba vždy sledovat a předcházet jim - ale po deseti letech vareniklinu na trhu byly tyto obavy definitivně vyvráceny, viz odkaz 11 a 12 v této sekci. Každopádně je třeba v době odvykání kouření pacienty intenzivněji sledovat: častější kontroly, sledování nálad, které se mohou v prvních týdnech abstinence měnit, sledování účinků či plasmatických hladin psychofarmak, které se mohou po zanechání kouření měnit v závislosti na změně farmakokinetiky. Další komplikací je podobnost případných nežádoucích účinků léků ZNT s abstinenčními příznaky z nedostatku nikotinu: například nespavost, úzkost, špatná nálada a smutek, často se tak přeruší léčba ZNT namísto zvýšení dávek těchto léků.
Jistě je vždy třeba opatrnosti a individuálního sledování, ale obecně je absurdní, jak velké máme my lékaři a zejména pacienti obavy z léků ZNT v porovnání s minimálními obavami z kouření.

Reference

1. Khanna P, Clifton AV, Banks D, Tosh GE. Smoking cessation advice for people with serious mental illness. Cochrane Database Syst Rev. 2016 Jan 28;1:CD009704. doi: 10.1002/14651858.CD009704.pub2. Review. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26816385

2. Beard E, Shahab L, Cummings DM, Michie S, West R. New Pharmacological Agents to Aid Smoking Cessation and Tobacco Harm Reduction: What Has Been Investigated, and What Is in the Pipeline? CNS Drugs. 2016 Oct;30(10):951-83. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27421270

3. Tidey JW, Miller ME. Smoking cessation and reduction in people with chronic mental illness. BMJ. 2015 Sep 21;351:h4065. doi: 10.1136/bmj.h4065. Review. PubMed PMID: 26391240; https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26391240

4. Anthenelli et al. Neuropsychiatric safety and efficacy of varenicline, bupropion, and nicotine patch in smokers with and without psychiatric disorders (EAGLES): a double-blind, randomised, placebo-controlled clinical trial. Lancet. 2016

5. Mendelsohn CP, Kirby DP, Castle DJ. Smoking and mental illness. An update for psychiatrists. Australas Psychiatry. 2015 Feb;23(1):37-43. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25512967

6. Hefner K, Valentine G, Sofuoglu M. Electronic cigarettes and mental illness: Reviewing the evidence for help and harm among those with psychiatric and substance use disorders. Am J Addict. 2017 Jun;26(4):306-315. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28152247

7. Public Health England, E-cigarettes around 95% less harmful than tobacco estimates landmark review, 2015, https://www.gov.uk/government/news/e-cigarettes-around-95-less-harmful-than-tobacco-estimates-landmark-review

8. NICE, Smoking: harm reduction. Public health guideline. Published: 5 June 2013 nice.org.uk/guidance/ph4575

 

Datum zveřejnění: 10.6.2018

­