­

Doporučené postupy psychiatrické péče
Psychiatrické společnosti ČLS JEP

Stáhnout kapitolu v PDF

Autoři: Eva Králíková, Lenka Štěpánková

Garant: Eva Králíková

Oponent: Pavel Doubek

Léčba závislosti na tabáku (ZNT) - psycho-socio-behaviorální intervence diagram

Vysvětlivky:
ovál - nadpis 
kosočtverec - výběr z více variant
přerušovaná čára - diagram pokračuje na další straně 

 

Závěrečný komentář

Pacientovi bychom především měli vyjádřit podporu a empatii, rozhodně nestigmatizovat.

Návrhy sdělení:
Chápu, že je velmi těžké přestat kouřit, ale pro vaše zdraví/psychické onemocnění nutné.
Vím, že není jednoduché přestat kouřit, ale pokud budete chtít, mohu vám pomoci.
To, že se vám v minulosti nepodařilo přestat kouřit, neznamená, že jste neschopný - je to běžný průběh odvykání. Hlavně to nevzdávejte a nepřestávejte přestávat!
Vzpomeňte si, co vám minule pomohlo přestat a v jaké situaci jste se ke kouření vrátil - ta se může opakovat, jak ji příště zvládnete bez cigaret? Také už víte, že jediná cigareta vede zpátky ke kouření, tedy proto je důležité vědět, že už si nikdy nechcete zapálit a mít radost, že jste se kouření konečně zbavil.

Je také třeba stále opakovat, že léky ZNT nikomu nezabrání kouřit, ale potlačují abstinenční příznaky, pacient se cítí lépe než bez nich a snáze se během měsíců jejich užívání naučí nekuřáckému prožívání dne. Nekuřáckému prožíváni svých typických kuřáckých situací se však musí naučit sám, můžeme jen uvést náměty a příklady, neuřácká řešení by měl volit podle svých zálib a preferencí: měl by se na ně těšit a netretsat se činností, kterou nemá rád.
Znovu zdůraznit potřebu dlouhodobé léčby ZNT - jak farmakologické, tak možnost častějších konzultací a podpory, efekt dlouhodobé léčby a podpory je dobře dokumentován, zvláště je pak důležitý u pacientů s psychickými poruchami (4). U těch, kteří nedokázali nebo nechtějí přestat kouřit, navrhnout možnosti harm reduction - méně rizikového užívání nikotinu, viz schéma 3.
Schéma intervence v Centru pro závislé na tabáku viz www.slzt.cz/struktura-intervence.

Princip léčby včetně intervence je opakovaně popsán také v referencích ke schématu 1.

Reference

1. Aubin HJ, Rollema H, Svensson TH, Winterer G. Smoking, quitting, and psychiatric disease: a review. Neurosci Biobehav Rev. 2012 Jan;36(1):271-84. doi: 10.1016/j.neubiorev.2011.06.007. Epub 2011 Jun 23. Review. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21723317

2. National Cancer Institute: Cigarette Smoking: Health Risks and How to Quit (PDQ®)–Health Professional Version, June 2016, https://www.cancer.gov/about-cancer/causes-prevention/risk/tobacco/quit-smoking-hp-pdq

3. Wye PM, Stockings EA, Bowman JA, Oldmeadow C, Wiggers JH. Effectiveness of a clinical practice change intervention in increasing the provision of nicotine dependence treatment in inpatient psychiatric facilities: an implementation trial. BMC Psychiatry. 2017 Feb 7;17(1):56. doi: 10.1186/s12888-017-1220-7.

4. Das S, Prochaska JJ. Innovative approaches to support smoking cessation for individuals with mental illness and co-occurring substance use disorders. Expert Rev Respir Med. 2017 Aug 9:1-10. doi: 10.1080/17476348.2017.1361823. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 28756728.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28756728

 

Datum zveřejnění: 10.6.2018

­