­

Doporučené postupy psychiatrické péče
Psychiatrické společnosti ČLS JEP

Stáhnout kapitolu v PDF

Autoři: Eva Králíková, Lenka Štěpánková

Garant: Eva Králíková

Oponent: Pavel Doubek

Léčba závislosti na tabáku (ZNT) - obecný postup terapie

Vysvětlivky:
ovál - nadpis 
kosočtverec - výběr z více variant
přerušovaná čára - diagram pokračuje na další straně 

 

Závěrečný komentář

Nemoci způsobené užíváním tabáku jsou nejčastější příčinou úmrtí psychiatrických pacientů, zkracují jim život cca o 20 let, často jsou poddiagnostikované či neléčené. Kouření zvyšuje pravděpodobnost exacerbace psychického onemocnění a naopak psychické onemocnění zvyšuje pravděpodobnost závislosti na nikotinu. Při snižující se prevalenci kouření ve vyspělých zemích je prevalence psychiatrických onemocnění mezi mladšími kuřáky stále vyšší a to zejména u silně závislých - u mladších již více než polovina těchto kuřáků (11). V ČR kouří kolem 25 % populace nad 15 let, mezi psychiatrickými pacienty je to více než dvojnásobek, nejvíc mezi pacienty se schizofrenií - nad 60 % (2, 3, 8, 9, 10, 12).
I mezi psychicky nemocnými kuřáky si většina přeje přestat kouřit a léčba diagnózy F17 by jim měla být nabízena a dostupná stejně jako léčba jiných nemocí (8, 10, 13).
Zákon 65/2017 ponechal výjimku ze zákazu kouření na uzavřených psychiatrických odděleních včetně oddělení pro detoxifikaci - i ta by měla být nekuřácká, ovšem při současném pokrytí abstinenčních příznaků (většinou náhradní terapií nikotinem ve formě náplasti).
Kouření také zhoršuje průběh i prognózu psychických onemocnění včetně deprese, bipolární afektivní poruchy, ADHD, schizofrenie, panických poruch, fobií či úzkostí (9). Abstinence od tabáku zvyšuje i úspěšnost léčby jiných závislostí. Léčba ZNT je tedy benefitem i z pohledu psychiatra či adiktologa.
I přes krátkodobý pocit odměny kouření také zvyšuje stres (masivní vyplavení stresových hormonů po cigaretě).
Tabákový kouř má významné lékové interakce zejména v oblasti léků užívaných v psychiatrii - snižuje jejich účinek zrychlením metabolizmu/clearence - např. amitriptylin, amoxapin, clomipramin, dosulepin, doxepin, imipramin, lofepramin, nortryptilin, clozapin, flufenazin, haloperidol, olanzapin, triazolam, alprazolam, oxazepam, lorazepam či substituce metadonem. Úprava trvá dny až týdny, proto jsou v období odvykání kouření vhodné častější kontroly.

Reference

1. Králíková, E., Štěpánková, L., Hellerová, P.: Léčba závislosti na tabáku, Doporučené postupy psychiatrické péče III, 2010, http://www.psychiatrie.cz/images/stories/deni_v_oboru/doporucene-postupy-3-2010.pdf

2. Králíková, E., Češka, R., Pánková, A., Štěpánková, L., Zvolská, K., Felbrová, V., Kulovaná, S., Zvolský, M.: Doporučení pro léčbu závislosti na tabáku, Vnitř Lék 2015; 61(5, Suppl 1): 1S4-1S15

3. American Psychiatric Association, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Edition, Text Revision (DSM-IV), http://behavenet.com/taxonomy/term/7261

4. Minnesotská škála abstinenčních příznaků - podle Hughes, J. Minnesota tobacco Withdrawal Scale, http://www.med.uvm.edu/behaviorandhealth/research/minnesota-tobacco-withdrawal-scale

5. Fagerström K. Determinants of tobacco use and renaming the FTND to the Fagerstrom Test for Cigarette Dependence. Nicotine Tob Res. 2012 Jan;14(1):75-8. doi: 10.1093/ntr/ntr137. Epub 2011 Oct 24. PubMed PMID: 22025545.

6. Fiore MC, Jaén CR, Baker TB, et al. Treating Tobacco Use and Dependence: 2008 Update. Clinical Practice Guideline. Rockville, MD: U.S. Department of Health and Human Services. Public Health Service. May 2008. http://www.ahrq.gov/professionals/clinicians-providers/guidelines-recommendations/tobacco/index.html#Clinic

7. RACGP, Clinical Guidelines, Supporting Smoking Cessation, http://www.racgp.org.au/your-practice/guidelines/smoking-cessation/

8. Aubin HJ, Rollema H, Svensson TH, Winterer G. Smoking, quitting, and psychiatric disease: a review. Neurosci Biobehav Rev. 2012 Jan;36(1):271-84. doi: 10.1016/j.neubiorev.2011.06.007. Epub 2011 Jun 23. Review. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21723317

9. Royal College of Physicians, Royal College of Psychiatrists. Smoking and mental health. London: RCP, 2013. Royal College of Psychiatrists Council Report CR178. http://www.rcpsych.ac.uk/usefulresources/publications/collegereports/cr/cr178.aspx

10. Rüther T, Bobes J, De Hert M, Svensson TH, Mann K, Batra A, Gorwood P, Möller HJ; European Psychiatric Association. EPA guidance on tobacco dependence and strategies for smoking cessation in people with mental illness. Eur Psychiatry. 2014 Feb;29(2):65-82.

11. Talati A, Keyes KM, Hasin DS. Changing relationships between smoking and psychiatric disorders across twentieth century birth cohorts: clinical and research implications. Mol Psychiatry. 2016 Apr;21(4):464-71. doi: 10.1038/mp.2015.224. Epub 2016 Jan 26. , http://www.nature.com/mp/journal/v21/n4/full/mp2015224a.html

12. European Commission, Special Eurobarometer 458, Attitudes of Europeans towards Tobacco and Electronic Cigarettes, https://data.europa.eu/euodp/cs/data/dataset/S2146_87_1_458_ENG

13. Raw M, Ayo-Yusuf O, Chaloupka F, Fiore M, Glynn T, Hawari F, Mackay J, McNeill A, Reddy S. Recommendations for the implementation of WHO Framework Convention on Tobacco Control Article 14 on tobacco cessation support. Addiction. 2017 Aug 2. doi: 10.1111/add.13893. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/add.13893/abstract?campaign=wolearlyview

 

Datum zveřejnění: 10.6.2018

­