Stáhnout kapitolu v PDF

Autoři: Ivo Paclt

Garanti: Ivo Paclt

Oponent: Petra Uhlíková

 

Schizofrenie u dětí a dospívajících

Vysvětlivky:
ovál - nadpis 
kosočtverec - výběr z více variant
přerušovaná čára - diagram pokračuje na další straně 

Závěrečný komentář

Schizofrenní onemocnění s časným začátkem (schizofrenie dětského a dorostového věku) představuje závažné onemocnění s nutností dlouhodobé léčby a se závažnou prognózou u části pacientů. Vyžaduje včasnou diagnostiku, léčbu prodromálních příznaků atypickými neuroleptiky v nízkých dávkách, systematické užití výše uvedených neuroleptik, eventuelní antidepresivní léčbu.
Preferována je monoterapie, v řadě případů je však nutné použít kombinace antipsychotik, často je užíván risperidon, quetiapin, olanzapin eventuelně haloperidol, u pacientů farmakorezistentních klozapin. Kontrolované studie kombinovaných terapeutických postupů nejsou k dispozici.
Prognóza je příznivá u menšího počtu pacientů, než u pacientů v dospělém věku. Důležitý je terapeutický vztah mezi pacientem a lékařem, dobrá a komplexní spolupráce s rodinou, podrobná edukace rodiny o problematice pacienta, monitorování nežádoucích účinků léku a spontánních změn v chování pacienta (depresivní stavy, suicidální tendence a pokusy), akutní zhoršení způsobené přerušením užívání léků apod. Stále je nutné zvažovat diferenciálně diagnostické otázky, zejména ve vztahu k bipolární poruše a poruše schizoafektivní. Je nutné podporovat sebevědomí pacienta a postupně jej zapojovat do činností, o které má zájem. I u dětí a adolescentů je možné užít depotní neuroleptika ve stejných indikacích jako u dospělých. Ve školním prostředí je nutné dbát o sociální pozici dítěte a respektovat rudimentární negativní příznaky a konzultovat problematiku s učiteli, připravit individuální výukový plán ve spolupráci s PPP. Při dodržení těchto pravidel a dobré spolupráci rodiny je v některých případech prognóza překvapivě dobrá. Na základní charakteristiky osobnosti po proběhlé schizofrenní atace je třeba pomýšlet i při budoucím studijním zařazení pacienta. Tito adolescenti většinou preferují klidné, spíše individuální zaměstnání a studijní obory v oblasti humanitních věd, literatury apod. Je nepochybně třeba sledovat complianci pacientů a počítat s tím, že většina léků je indikována offlable (informovaný souhlas pacienta a zákonného zástupce). Ve většině případů je nutná hospitalizace na pedopsychiatrickém oddělení eventuálně i bez souhlasu pacienta.

Reference

 1. Laurens K.R., Cullen A. E. Toward earlier identification and preventative intervention in schizophrenia: evidence from the London Child Health and Development Study. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol. 2016; 51: 475–491.
 2. Jerrell J.M., McIntyre R.S, Deroche Ch.B., Pharmacotherapy effectivness for clinical subgroups among children and adolescents with early onset schizophrenia. Hum Psychopharmacol Clin Exp. 2017;32:e2585.
 3. Stafford M.R., Mayo-Wilson E., Loucas Ch. E., James A., Hollis Ch. Brichwood M., Kendall T., Efficacy and Safety of Pharmacological and Psychological Interventions for the Treatment of Psychosis and Schizophrenia in Children, Adolescents and Young Adults: A Systematic Review and Meta-Analysis. Plos One 2015, Feb. 11: 1-17.
 4. Findling R. I., Robb A., Nyilas M., et all. A multiple - center randomized, double blind, placebo-controlled study of oral aripiprazole for treatment of adolescents with shizophrenia. Am. J. Psychiatry 2008; 165(11): 1432- 41.
 5. Johnsen E. and Jørgensen H. A.: Effectivness of second generation antipsychotic: A systematic review of randomized trials. BMC Psychiatry 2008 Apr 25;8:31.
 6. Fraguas D, Correll CU, Merchán-Naranjo J, Rapado-Castro M, Parellada M, Moreno C, Arango C.: Efficacy and safety of second-generation antipsychotics in children and adolescents with psychotic and bipolar spectrum disorders: comprehensive review of prospective head-to-head and placebo-controlled comparisons. Eur Neuropsychopharmacol. 2011 Aug; 21(8):621-45.
 7. Bachmann C J, Lehr D., Theisen FM,et all Aripiprazole as an adcunct to clozapine therapy in adolescents with early-onset schizophrenia: a retrospective chart rewiew. Pharmacopsychiatry 2009; 42(4): 153 - 7.
 8. Stich L., Frazier J. A. Meclellan J et all. Double-blind comparison of first and second generation antipsychotics in early onset schizophrenia, schizoafective disorders TEOS study. Am J Psychiatry 165 : 11, 2008 1420- 3l.
 9. Maloney A. E.,Yakutis L. J, Frazier J. A.: Empirical evidence for psychopharmacologic treatment in early-onset psychosis and schizophrenia. Child Adolesc. Psychiatric Clin N Am 2012; 21: 885-909.
 10. Astra Zeneca Quetepine fumarate (Seroquel) cpompared to placebo in treatment of adolescent patients with schizophrenia in Clinical- trials.gov Internet Bethesda, Available at http//clinicaltrials.gov/ct2/show atd str 906.
 11. Maloney AE, Sikich L.: Olanzapine aproved for the accute treatment of schizofrenia or manie miíxed episodes assocated with bipolar disorder in adolescent patients. Neuropschiatr Dis.Treat.2010; 6: 749- 66.
 12. Kryzhanovskaya L, Schulz SC, McDougle C et al. Olanzapine versus placebo in adolescents with schizophrenia: A 6-week , randomized, double blind, placebo controlled trial. J. Am. Acad. Child Adolesc. Psychiatry 2009, 48(1):60-70.
 13. Sikich L., Hanner RM,Bashford et al. A pilot study risdperidone, olanzapine and haloperidol in psychiatrix youth : a double - blind randomiozed 8 week trial. Neuropsychopharmacology 2004; l33- l45.
 14. Kumra S.,Frannzier J. A., Jacobsen L. et al: Childohood - onset schizofrenia: a double blind clozapine -haloperidol comparison. Arch. gen. Psychiatry 1996; 53:1000- 7.
 15. Shaw P., Sporn A., Gogtary N. et al.:Childhood onset schizophrenia: double blind randomized clozapine- olanzapine comparison. Arch. gen.psychiatry 2006; 63(7): 721- 30.
 16. Pagsberg A.K. , Tarp S., Glintborg D., Stenstrom A.D., Fink-Jensen A., Correll Ch.U., Christensen R. Acute Antipsychotic Treatment of Children and Adolescents With Schizophrenia-Spectrum Disorders: A Systematic Review and Network Meta-Analysis. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 2017 Mar;56(3):191-202
 17. Schneidr C., Papachristou E., Wimberley T., Gasse Ch., Dima D., MacKabe J.H., Mortensen P.B., Frangou S.,Clozapine useinchildhoodand adolescent schizophrenia:Anationwide population-basedstudy, European Neuropsychopharmacology(2015) 25, 857–863.
 18. Singh J, Robb A, Vijapurkar U et al.: A randomized, double-blind study of paliperidon extended-release in treatment of acute schizofrenia in adolescents. Biol Psychiatry. 2011 Dec 15; 70(12):1179-87.
 19. Sporn A., Gottay N.,Ortie Aguayo R. et al.:Clozapine induced neutropenia in chidren. Management with lithium carbonate. J Child Adolesc Psychopharmacol 2003; 13(3): 401- 4.
 20. Webonier P. M.,Hriser P.,Remschmidt H.: Pancreatitis followed by pericardial effect in an adolwscent treated with clozapine J.Clin. Psychophatmacol 2003; 23(1): 102-3.
 21. Younis IR, Laughren TP, Wang Y, Mathis M, Gobburu JV: An integrated approach for establishing dosing recommendations: paliperidone for the treatment of adolescent schizofrenia. J Clin Psychophramacol. 2013 Apr;33(2):152-6.
 22. APPA 1997: Practice parameter for the assessment and treatment of children and adolescents with schizophrenia. American Academy of Child and Adolescent Psychiatry. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 2001 Jul;40(7 Suppl): 4S-23S.
 23. Malá E: Schizofrenie v dětství a adolescenci. Grada 2005, 196 stran.

 

Datum zveřejnění: 20.4.2021