­

Doporučené postupy psychiatrické péče
Psychiatrické společnosti ČLS JEP

Stáhnout kapitolu v PDF

Autoři: Karel Šonka, Kateřina Espa-Červená

Garant: Karel Šonka

Oponent: Martin Anders

Insomnie dospělých - diagnostika

Vysvětlivky:
ovál - nadpis 
kosočtverec - výběr z více variant
přerušovaná čára - diagram pokračuje na další straně 

 

Reference

1. Schuttle-Rodin S et al. Clinical guideline for the evaluation and management of chronic insomnia in adults. J Clin Sleep Med 2008;4:487-504.

2. Nevšímalová S, Šonka K. Poruchy spánku a bdění. Praha: Galén 2007.

3. Johns MW. A new method for measuring day time sleepiness: the Epworth Sleepiness Scale. Sleep 1991;14:540-545.

4. Bastien CH, Vallières A, Morin CM. Validation of the Insomnia Severity Index as an outcome measure for insomnia research. Sleep Med; 2001;2:297-307.

5. Espa Červená K., Závěšická L., Praško J.: KBT insomnie. In Praško J., Možný P., Slepecký M. (eds.): Kognitivně behaviorální terapie psychických poruch. Praha: Triton 2007; 759-763.

6. Morin CM. Insomnia: Psychological Assessment and Management. New York: Guilford Press 1993.

7. American Psychiatric Association: DSM-5. Diagnostický a statistický manuál duševních poruch. První české vydání. Hogrefe-Test Centrum, Praha 2015, strana 382-388

8. American Academy of Sleep Medicine. International classification of sleep disorders, 3rd ed. Darien, IL: American Academy of Sleep Medicine, 2014.

9. Ong JC, Arned T, Gehrman Pr. Insomnia diagnosis, assessment and evaluation. In: Kryger M, Roth T (eds). Principles and practice of sleep medicine. 6th ed. Elsevier, Philadelphia, 2017: 785-793.

Datum zveřejnění: 10.6.2018

­