­

Doporučené postupy psychiatrické péče
Psychiatrické společnosti ČLS JEP

Stáhnout kapitolu v PDF

Autoři: Hana Papežová, Jana Kocourková, Jiří Koutek

Garant: Hana Papežová

Oponent: Libuše Stárková

Poruchy příjmu potravy

Vysvětlivky:
ovál - nadpis 
kosočtverec - výběr z více variant
přerušovaná čára - diagram pokračuje na další straně 

 

Závěrečný komentář

Poruchy příjmu potravy představují závažné onemocnění s vysokou mortalitou a rizikem chronického postižení. Terapie vyžaduje dostupnou odbornou diferencovanou péči a interdisciplinární spolupráci podle stupně motivace k léčbě, podpory okolí a závažnosti následků psychosociálních a somatických následků.

Reference

1. AED Report. Eating Disorders. Clinical Guidelines for Medical Care. 2016 www.aedweb.org/Medical_Care_Standards

2. AED Inpatient Standards Task Force: Clinical recommendation for residential and inpatient eating disorder programs.2012;1-36.

3. American Psychiatric Association. Treatment of patients with eating disorders. Third edition . Am J Psychiat 2006;163:Suppl: 4-54.

4. Attia E, Walsh BT: Behavioral management for Anorexia Nervosa. N Engl J med 2009;360:500-506.

5. Bissada H,Tasca GA,Barber AM Bradwejn J. Olanzapine in the treatmentof low body weight and obsessive thinking in women with anorexia nervosa: a randomized double-blind, placebo controlled trial. Am J Psychiatry 2008;165:1281-8.

6. Cambell AT, Aulisio MP: The stigma of „mental“ illness: End stage anorexie and treatment refusal. Int J of Eat Disord 2012;45, 627-634.

7. Couturier J, Kimber M, Szatmari P: Efficacy of family-Based Treatment for Adolescent with Eating Disorders: A Systematic Review and Meta-analysis. Int J of Eat Disord 2013; 46: 3-11.

8. D´Aigner M, Treasure J,Kaye W,Kasper S. and WFSBP Task Force on Eating Disorders: World Federation of Societies of Biological Psychiatry (WFSBP) Guidelines for Pharmacological Treatment of Eating Disorders. World J Biol Psychiatry 2011;12(6):400-43.

9. Garber AK, Sawyer SM, Golden NH, Guarda AS, Katzman DK, Kohn MR,Le Grange D, Madden S, Whitelaw M, Redgrave GW: A systematic review of approaches to refeeding in patients with anorexia nervosa. Int J of Eat Disord 2016; 49(3), 293-310.

10. Kaye W. Neurobiology of anorexia nervosa and bulimia nervosa. Physiol Behav 2008; 94:121-35.

11. Koutek J: Poruchy příjmu potravy. In: Hort Vl, Hrdlička M, Kocourková J, Malá E: Dětská a adolescentní psychiatrie. Praha, Portál 2000;263-2839-151.

12. Kocourková J: Psychoanalytický pohled na poruchy příjmu potravy. In: Papežová a kol.: Spektrum poruch příjmu potravy. Praha, Grada 2010, 340-2.

13. Krch F a kolektiv: Poruchy příjmu potravy. Grada Praha, 2005, pp. 238.

14. Mehanna HM, Moledina J, Travis J. Refeeding syndrom: What it is and how to prevent and treat it. BMJ 2008;336:1495-8.

15. Mond JM, Myers TC, Crosby RD, Hay PJ, Rodgers B, Morgan JF, Lacey JH, Mitchell JE: Screening for eating disorders in primary care: EDE-Q versus SCOFF. Behaviour Research and Therapy 2008;46, 612–22.

16. Papežová H, Kocourková J, Koutek J: Poruchy příjmu potravy In: Doporučené postupy psychiatrické péče II. Psychiatrie. Eds: Raboch J, Anders M, Praško J, Hellerová P. Infopharm Praha 2006, 127-139.

17. Papežová H, Kocourková J: Poruchy příjmu potravy In: Doporučené postupy psychiatrické péče III. Eds: Raboch J, Anders M, Praško J, Hellerová P. Infopharm Praha 2010; 127-139.

18. Papežová H: Spektrum poruch příjmu potravy. Grada 2010, pp.424.

19. Powers PS, Cloak NL: Psychopharmacologic treatment of obesity and eating disorders in children and adolescents. Child Adolesc Psychiatr Clin N Am 2012;21(4):831-59.

20. Papežová H: Motivační terapie v léčbě poruch příjmu potravy. Čes a slov Psychiatrie 2000;96,8, 397-401.

21. Pike KM, Walsh BT, Vitousek K,Wilson GT, Bauer J. Cognitive behavior therapy in the posthospitalization treatment of anorexia nervosa. Am J Psychiatry 2003;160:2046-9.

22. Sachs K, Andersen D, Sommer J, Winkelman A, Mehler PS. (2015).Avoiding Medical Complications During the Refeeding of Patients With Anorexia Nervosa. Eating Disorders 2015; 23(5), 411-421.

23. Strober M, Johnson C: The Need for Complex Ideas in Anorexia nervosa: Why Biology, Environement, and Psyche All Matter, Why Therapis Make Mistakes , and Why Clinical Benchmarks Are needed for Managing Weight Correction. Int J of Eat Disord 2012;45(1): 155-178.

24. Wild B, Friederich HC, Gross G, Teufel M, Herzog W, Giel KE, de Zwaan M, Schauenburg H, Schade-Brittinger C, Schäfer H, Zipfel S. The ANTOP study: focal psychodynamic psychotherapy, cognitive-behavioural therapy, and treatment-as-usual in outpatients with anorexia nervosa--a randomized controlled trial. Trials 2009;10:23. doi: 10.1186/1745-6215-10-23.

25. Wonderlich S, Mitchell JE, Crosby RD, Myers TC, Kadlec K, Lahaise K, Swan-Kremeier L, Dokken J, Lange M, Dinkel J, Jorgensen M, Schander L: Minimizing and treating chronicity in the eating disorders: a clinical overview. Int J Eat Disord 2012;45(4):467-75.

 

Datum zveřejnění: 10.6.2018

­