­

Doporučené postupy psychiatrické péče
Psychiatrické společnosti ČLS JEP

Stáhnout kapitolu v PDF

Autoři: Klírová Monika, Novák Tomáš, Buday Jozef

Garant: Klírová Monika

Oponent: Kašpárek Tomáš, Ustohal Libor

 

REPETITIVNÍ TRANSKRANIÁLNÍ MAGNETICKÁ STIMULACE

Vysvětlivky:
ovál - nadpis 
kosočtverec - výběr z více variant

Shrnutí

RTMS je bezpečná a dobře snášená léčebná metoda, která se využívá jak v monoterapii, tak jako augmentační léčba. Podle aktuálních evropských doporučení je rTMS stanovena jako účinná metoda v léčbě depresivní poruchy, PTSD, auditivních halucinací a negativních symptomů u schizofrenie, OCD, cravingu u závislosti na nikotinu a v kombinaci rTMS s kognitivním tréninkem v léčbě časného stádia Alzheimerovy choroby. Dle Hydeho metaanalýzy je rTMS navíc potvrzena jako účinná metoda v léčbě generalizované úzkostné poruchy. Pro dosažení léčebného efektu rTMS jsou doporučovány léčebné protokoly o aplikaci 10 až 20 rTMS sezení.

 

Diagnóza

Frekvence rTMS

Typ cívky

Stimulovaná
lokalita

Úroveň účinku

Účinnost

depresivní porucha (12-19)

HF-rTMS

osmičková

L-DLPFC

A

definitivní účinek

HF-rTMS

H1

L-DLPFC

A

definitivní účinek

LF-rTMS

osmičková

P-DLPFC

B

pravděpodobný účinek

HF-rTMS + LF-rTMS

osmičková

bilaterální

LF-rTMS P-DLPFC a HF-rTMS L-DLPFC 

B

pravděpodobný účinek

TBS (cTBS + iTBS)

osmičková

bilaterální

cTBS P-DLPFC a iTBS L-DLPFC  

B

pravděpodobný účinek

cTBS

osmičková

P-DLPFC

C

potenciálně neúčinná

srovnání antidepresivního účinku jednotlivých rTMS přístupů:

LF-rTMS P-DLPFC vs. HF-rTMS L-DLPFC

bilaterální vs. unilaterální rTMS DLPFC

rTMS u pacientů drug naive vs. rTMS aplikovaná v kombinaci s AD

C

potenciálně žádný rozdíl 

PTSD(20)

HF-rTMS

osmičková

P-DLPFC

B

pravděpodobný účinek

OCD(21-22)

LF-rTMS

osmičková

P-DLPFC

C

potenciální účinek

schizofrenie:

auditivní
halucinace (23)

LF-rTMS

osmičková

L-TPC

C

potenciální účinek

schizofrenie:

negativní symptomy (24, 25)

HF-rTMS

osmičková

L-DLPFC

C

potenciální účinek

craving u závislosti na 
nikotinu (26)

HF-rTMS

osmičková

L-DLPFC

C

potenciální účinek

Alzheimerova choroba (27, 28)

HF-rTMS kombinovaná     s kognitivním tréninkem

osmičková

„multiside“ rTMS:

rTMS cílena
na P-DLPFC, Brocovu a Wernickeovu oblast střídavě s rTMS cílenou na
L-DLPFC a parietální somatosenzorické asociační oblasti

C

potenciální účinek na zlepšení
kognitivních funkcí, paměti
a jazykové úrovně u pacientů v mírném počátečním stadiu nemoci

Důkaz účinku léčby: úroveň A – definitivní (ne)účinnost, úroveň B – pravděpodobná (ne)účinnost, úroveň C – potenciální (ne)účinnost; AD – antidepresiva, PTSD – posttraumatická stresová porucha, OCD – obsedantně kompulzivní porucha, rTMS – repetitivní transkraniální magnetická stimulace, HF-rTMS – vysokofrekvenční rTMS, LF-rTMS – nízkofrekvenční rTMS, TBS – theta burst stimulace, cTBS – kontinuální TBS; iTBS – intermitentní TBS, L-DLPFC – levý dorzolaterální prefrontální kortex, P-DLPFC – pravý dorzolaterální prefrontální kortex, L-TPC – levý temporoparietální kortex (přejato a upraveno z Lefaucheur et al., 2020).

Literatura

 1. Lefaucheur JP, André-Obaida N, Antal A, et al. Evidence-based guidelines on the therapeutic use of repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS). Clinical Neurophysiology 2014; 125(11), 2150–2206.
 2. Taylor R, Galvez V & Loo C. Transcranial magnetic stimulation (TMS) safety: a practical guide for psychiatrists. Australasian Psychiatry 2018; 26(2), 189–192.
 3. KLÍROVÁ, Monika. Neinvazivní mozková stimulace v psychiatrii: Od experimentálního výzkumu ke klinické aplikaci. Praha: Maxdorf, 2022. 102 s. ISBN 978-80-7345-719-8.
 4. George MS, Post RM. Daily left prefrontal repetitive transcranial magnetic stimulation for acute treatment of medication-resistant depression. American Journal of Psychiatry 2011; 168(4), 356–364.
 5. Wilson S, Croarkin PE, Aaronson ST, Carpenter LL, et al. Systematic review of preservation TMS that includes continuation, maintenance, relapse-prevention, and rescue TMS. Journal of Affective Disorders 2022, 296, 79-88.
 6. Lefaucheur JP, Aleman A, Baeken C, et al. Evidence-based guidelines on the therapeutic use of repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS): an update (2014–2018). Clinical Neurophysiology 2020; 131(2), 474–528.
 7. Hyde J, Carr H, Kelley N, Seneviratne R, et al. Efficacy of neurostimulation across mental disorders: systematic review and meta-analysis of 208 randomized controlled trials. Molecular psychiatry 2022; 27(6), 2709-2719.
 8. Hebel T, Grözinger M, Landgrebe M, et al. Evidence and expert consensus-based German guidelines for the use of repetitive transcranial magnetic stimulation in depression. The World Journal of Biological Psychiatry 2021, 1-22.
 9. USTOHAL, Libor. Transkraniální magnetická stimulace a psychofarmaka. Psychiatrie 2021, 25(3):126-29.
 10. Rothärmel M, Quesada P, Husson T, Harika-Germaneau G, et al. The priming effect of repetitive transcranial magnetic stimulation on clinical response to electroconvulsive therapy in treatment-resistant depression: a randomized, double-blind, sham-controlled study. Psychological medicine 2021, 1-12.
 11. Macher JP & Crocq MA. Treatment goals: response and nonresponse. Dialogues in Clinical Neuroscience 2004; 6(1), 83–91.
 12. Lisanby SH, Husain MM, Rosenquist PB, et al. Daily left prefrontal repetitive transcranial magnetic stimulation in the acute treatment of major depression: clinical predictors of outcome in a multisite, randomized controlled clinical trial. Neuropsychopharmacology 2009; 34(2), 522–534.
 13. Kaster TS, Downar J, Vila-Rodriguez F, et al. Trajectories of response to dorsolateral prefrontal rTMS in major depression: a THREE-D study. American Journal of Psychiatry 2019; 176(5), 367–375.
 14. Theleritis C, Sakkas P, Paparrigopoulos T, et al. Two versus one high-frequency repetitive transcranial magnetic stimulation session per day for treatment-resistant depression: a randomized sham-controlled trial. Journal of ECT 2017; 33(3), 190–197.
 15. Rossini D, Lucca A, Magri L, et al. A symptom-specific analysis of the effect of high-frequency left or low-frequency right transcranial magnetic stimulation over the dorsolateral prefrontal cortex in major depression. Neuropsychobiology 2010; 62(2), 91–97.
 16. Brunelin J, Jalenques I, Trojak B, Attal J, et al. The efficacy and safety of low frequency repetitive transcranial magnetic stimulation for treatment-resistant depression: the results from a large multicenter French RCT. Brain Stimulation 2014; 7(6), 855–863
 17. Li CT, Chen MH, Juan CH, et al. Efficacy of prefrontal theta-burst stimulation in refractory depression: a randomized sham-controlled study. Brain 2014; 137(7), 2088–2098.
 18. Dunlop K, Gaprielian P, Blumberger D, et al. MRI-guided dmPFC-rTMS as a treatment for treatment-resistant major depressive disorder. Journal of Visualized Experiments 2015; 102, 53129.
 19. Kreuzer PM, Schecklmann M, Lehner A, et al. The ACDC pilot trial: targeting the anterior cingulate by double cone coil rTMS for the treatment of depression. Brain Stimulation 2015; 8(2), 240–246.
 20. Ahmadizadeh MJ, Rezaei M. Unilateral right and bilateral dorsolateral prefrontal cortex transcranial magnetic stimulation in treatment post-traumatic stress disorder: A randomized controlled study. Brain Research Bulletin 2018; 140, 334–340.
 21. Elbeh KA, Elserogy YM, Khalifa He, et al. Repetitive transcranial magnetic stimulation in the treatment of obsessive-compulsive disorders: Double blind randomized clinical trial. Psychiatry Research 2016; 238, 264–269.
 22. Seo HJ, Jung YE, Lim HK, et al. Adjunctive low-frequency repetitive transcranial magnetic stimulation over the right dorsolateral prefrontal cortex in patients with treatment-resistant obsessive-compulsive disorder: a randomized controlled trial. Clinical Psychopharmacology and Neuroscience 2016; 14(2), 153.
 23. Bais L, Vercammen A, Stewart R, et al. Short and long term effects of left and bilateral repetitive transcranial magnetic stimulation in schizophrenia patients with auditory verbal hallucinations: a randomized controlled trial. PloS One 2014; 9(10), e108828.
 24. Suhua Z, Jiehua K, Shuling L, et al. Randomized controlled trial of four protocols of repetitive transcranial magnetic stimulation for treating the negative symptoms of schizophrenia. Shanghai Archives of Psychiatry 2014; 26(1), 15.
 25. Prikryl R, Ustohal L, Kucerova HP, Kasparek T, et al. A detailed analysis of the effect of repetitive transcranial magnetic stimulation on negative symptoms of schizophrenia: a double-blind trial. Schizophrenia research 2013; 149(1-3), 167-173.
 26. Prikryl R, Ustohal L, Kucerova HP, et al. Repetitive transcranial magnetic stimulation reduces cigarette consumption in schizophrenia patients. Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry 2014; 49, 30–35.
 27. Nguyen JP, Suarez A, Le Saout E, Meignier M, Nizard J & Lefaucheur JP. (2018). Combining cognitive training and multi-site rTMS to improve cognitive functions in Alzheimer's disease. Brain Stimulation: Basic, Translational, and Clinical Research in Neuromodulation, 11(3), 651-652.
 28. Lin Y, Jiang WJ, Shan PY, Lu M, Wang T, Li RH & Ma L. (2019). The role of repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS) in the treatment of cognitive impairment in patients with Alzheimer's disease: a systematic review and meta-analysis. Journal of the neurological sciences, 398, 184-191.

Datum zveřejnění: 15.1.2023

­