­

Doporučené postupy psychiatrické péče
Psychiatrické společnosti ČLS JEP

Stáhnout kapitolu v PDF

Autoři: Libor Ustohal, Marek Baláž

Garant: Libor Ustohal

Oponent: Jiří Klempíř

 

Léčba akutní dystonie

 

Léčba tardivní dystonie a dyskineze

Vysvětlivky:
ovál - nadpis 
kosočtverec - výběr z více variant
přerušovaná čára - diagram pokračuje na další straně 

 

Závěrečný komentář

Extrapyramidové nežádoucí účinky jako akutní dystonie a tardivní dystonie a dyskinéze jsou s rozšířením modernějších a šetrnějších antipsychotik II. generace méně časté než dříve. Avšak zcela nevymizely a patrně ani nevymizí. Lze jim částečně předcházet preferováním šetrnějších antipsychotik, avšak ne vždy. U řady pacientů totiž hraje roli v rozvoji těchto symptomů genetická predispozice, kterou ovlivnit nelze. V léčbě akutních dystonií je zásadní převod na šetrnější antipsychotika a dále podávání anticholinergik jako biperiden. Léčba tardivních dystonií a dyskinéz je obtížnější. Kromě použití šetrnějších antipsychotik II. generace (případně farmak z jiných skupin, která mohou tardivní dystonie a dyskinéze rovněž vyvolat) a zejména klozapinu, který je stále používán i v této indikaci příliš málo, budou nejspíše brzy hrát důležitou roli inhibitory VMAT2 jako tetrabenazin a valbenazin, popřípadě deutetrabenazin, které mají v současnosti jako skupina nejsilnější evidenci. U fokálních forem dystonie lze doporučit podávání botulotoxinu. V případě farmakorezistentní dystonie je vhodné zvážit indikaci hluboké mozkové stimulace (DBS).

Reference

 1. Aquino CCH, Lang AE. Tardive dyskinesia syndromes: current concepts. Parkinsonism and Related Disorders 20S1 2014;S113-S117.
 2. American Academy of Neurology. Summary of Evidence-based Guideline for Clinicians. Treatment of Tardive Syndromes. Dostupné na www.aan.com
 3. Burkhard PR. Acute and subacute drug-induced movement disorders. Parkinsonism and Related Disorders 20S1 2014;S108-S112.
 4. Carbon M, Hsieh C-H, Kane JM, Correll CU. Tardive dyskinesia prevalence in the period of second-generation antipsychotic use: A meta-analysis. J Clin Psychiatry 2017;78(3):e264-e278.
 5. Citrome L. Valbenazine for tardive dyskinesia: A systematic review of the efficacy and safety profile for this newly approved novel medication—What is the number needed to treat, number needed to harm and likelihood to be helped or harmed? Int J Clin Pract 2017 May 12. doi: 10.1111/ijcp.12964. [Epub ahead of print].
 6. Cloud LJ, Zutshi D, Factor SA. Tardive Dyskinesia: Therapeutic Options for an Increasingly Common Disorder. Neurotherapeutics 2014;11:166-176.
 7. Hasan A, Falkai P, Wobrock T, Lieberman J, Glenthoj B, Gattaz WF, et al. World Federation of Societies of Biological Psychiatry (WFSBP) Guidelines for Biological Treatment of Schizophrenia, Part 2: Update 2012 on the long-term treatment of schizophrenia and management of antipsychotic-induced side effects. The World Journal of Biological Psychiatry 2013;14:2-44.
 8. Látalová K. Problematika tardivní dyskineze se zaměřením na léčebné možnosti tetrabenazinu. Psychiatr. praxi 2017;18(3):129-132.
 9. Maršálek M. Tardivní dyskineze v praxi. Neurol pro praxi 2001;1:39-41.
 10. Maršálek M. Tardivní dystonie. Neurol pro praxi 2011;12(1):8-11.
 11. Meyer JM. Forgotten but not gone: new developments in the understanding and treatment of tardive dyskinesia. CNS Spectrums 2016;21:16-23.
 12. Miguel R, Mendonca MD, Barbosa R, Ladeira F, Lampreia T, Vale J, Bugalho P. Tetrabenazine in treatment of hyperkinetic movement disorders: an observational study. Ther Adv Neurol Disord 2017;10(2):81-90.
 13. Morigaki R, Mure H, Kaji R, Nagahiro S, Goto S. Therapeutic Perspective on Tardive Syndrome with Special Reference to Deep Brain Stimulation. Front Psychiatry 2016;7:207. doi: 10.3389/fpsyt.2016.00207.
 14. Yasui-Furukori N, Kikuchi A, Katagai H, Kaneko S. The effects of electroconvulsive therapy on tardive dystonia or dyskinesia induced by psychotropic medication: a retrospective study. Neuropsychiatric Disease and Treatment 2014;10:1209-1212.

 

Datum zveřejnění: 13.9.2018

­