Stáhnout kapitolu v PDF

Autor: Roman Jirák

Garant: Roman Jirák

Oponent: Aleš Bartoš

Jednotlivé diagramy

Po kliknutí na tlačítko se zobrazí odpovídající diagram.

Alzheimerova demence 1: Incipientní až lehká demence

Alzheimerova demence 2: Středně těžká demence

Alzheimerova demence 3: Těžká demence

 

Závěrečný komentář

V současnosti nedovedeme léčit Alzheimerovu chorobu kauzálně, používané léky především oddalují těžká stadia demence a zlepšují kvalitu života nemocných. Léky volby č. 1 u lehkých až středních forem demence na podkladě Alzheimerovy choroby jsou v současnosti inhibitory mozkových cholinesteráz (acetyl- i butyrylcholinesteráz) - kognitiva. Do této skupiny náleží donepezil, galantamin a rivastigmin.Je metodou volby, kterým inhibitorem začneme, při malé účinnosti nebo intoleranci můžeme jednotlivé inhibitory vyměnit. Zdravotní pojišťovny ČR hradí kognitiva v rozmezí testu MMSE 25-13 bodů. Jsou však účinná i u pacientů vyššími hodnotami MMSE, i u těžších demencí. Absolutní kontraindikace použití inhibitorů acetylcholinesteráz je aktivní gastroduodenální vředová choroba a těžší převodní srdeční poruchy. Nejčastější nežádoucí úpčinky jsou gastrointestinální - nechutenství, dyspepsie, nauzea. U středních a těžkých (nikoli terminálních) demencí je používán mírný inhibitor N-metyl-D-aspartátových (NMDA) receptorů memantin. Ten je hrazen našimi zdravotními pojišťovnami v rozmezí 17-6 bodů testu MMSE, u pacientů netolerujících AChE-I 19-6 b. Působí neuroprotektivně a zlepšuje učení mechanizmem dlouhodobé potenciace. Jak použití kognitiv, tak memantinu má sílu důkazu A. Inhibitory cholinesteráz a memantin se mohou vzájemně kombinovat - síla důkazu A. V případě, že lidé s lehkou demencí nesnášejí inhibitory mozkových cholinesteráz, můžeme použít jako lék první volby EGb 761 (extractum gingko biloba). Tento lék můžeme použít i jako augmentaci při užití inhibitorů cholinesteráz a/nebo memantinu - síla důkazu je B. Ostatní augmentační přípravky mají sílu důkazu C - G. Jsou to např. nicergolin, scavengery volných radikálů (E-vitamin, CoQ10 aj.), selegilin, ergotové alkaloidy, infuze Cerebrolysinu, omega3-nenasycené mastné kyseliny. Podávání nootropik nepřineslo u Alzheimerovy choroby očekávané efekty, a proto nelze nootropika v léčbě alzheimerovských demencí doporučit.

Reference

1. AD 2000 Collaborative Group: Long-term donepezil treatment in 565 patients with Alzheimer´s disease (AD2000): randomized, double-blind trial. Lancet, 2004;363(9427):2105-2115.

2. Birks J. Cholinesterase inhibitors for Alzheimer´s disease, Cochrane Database of Systematic Reviews 2006;Issue 1, Art No:CD005593, DOI: 10.1002/14651858. CD005593.

3. Black S.E.-, Doody R., Li H. et al: Donepezil preserves cognition and global function in patients with severe Alzheimer disease. Neurology, 2007;69(5):459-468.

4. Burns A.: Clinical practice with anti-dementia drugs: a consensus statement from British Association for Psychopharmacology. J Psychopharmacol, 2006;20:732-755.

5. Burns A., Bernabei R., Bullock R. et al. Safety and efficacy of galantamine (Reminyl) in severe Alzheimer´s disease (the SERAD study): a randiomised, placebo-controlled, double-blind trial. The Lancet Neurology, Jan. 2009;8)1):39-47.

6. Caltagirone C., Bianchetti A., Di Luca M., et al.: Guidelines for the treatment of Alzheimer´s disease from the Italian Association of Psychogeriatrics. Drugs & Aging 2005;22 Suppl. 1:1-26.

7. Freund-Levi Y, Eriksdotter-Jonhagen M., Cederholm T.: Omega-3 fatty acid treatment in 174 patients with mild to moderate Alzheimer Disease:OmegaAD study. A randomized, double-blind trial. Arch Neurol. 2006;63(10):1402-1408.

8. Jirák R., Borzová C., Konrád J., Franková V., Spousta S.: Demence. In: Psychiatrie. Doporučené postupy psychiatrické péče II, ed. Raboch J., Anders M., Praško J., Hellerová P. Infopharm, Praha, 2006, s. 22-37.

9. Loy C., Schneider L.: Galantamine for Alzheimer´s disease and mild cognitive impairment. Cochrane Database of Systematic Reviews 2006, Issue 1. Art. No.: CD001747.DOI: 10.1002/14651858.CD001747.puib3. Currently published in The Cochrane Database of Systematic Reviews 2009 Issue 1.

10. Mazza M.,Capuano A., Bria P. and Mazza S.: Gingko biloba and donepezil: a comparison in the treatment of Alzheimer´s dementia in randomized placebo-controlled double-blind study. European Journal of Neurology 2006, 13:981-985.

11. Napreyenko O., Borzenko I., for the GINDEM-NP Study Group. Arzneimittel Forschung, 2007;57(1):4-11.;

12. National Institute for Health and Clinical Excellence: Donepezil, galantamine, rivastrigmine (review) and memantine for the treatment of Alzheimer´s disease (amended). Includes a review of NICE technology appraisal guidance 19. Issue date: Nov. 2006 (amended Sept. 2007).

13. Peskind E.R., Potkin S.G., Pomara . et al. Memantine treatment in mild to moderate Alzheimer disease: a 24 week randomized controlled trial. Am J Geriatr Psychiatry, 2006;14(8):704-715.

14. Rockwood K., Fay S., Song X. et al: Attainment of treatment goals by people with Alzheimer´s disease receiving galantamine: a randomized controlled trial. CMAJ, Apr. 2006;174(8), First published March 22, 2006;doi:10,1503/cmaj.051432.

15. Seow D., Gaquthier S.: Pharmacotherapy of Alzheimer Disease. Can J. Psychiatry 2007;52:620-629.

16. Vellas B., Andrieu S., Sampaio C. and Wilcock G.: Disease-modifying trials in Alzheimer´s disease: a European task force consensus. Lancet Neurol, 2007;6:56-62.

17. Volfson C..Moride Y., Perrault A. et al. Review: Donepezil, metrifonate, rivastigmine Doporučené postupy psychiatrické péče 2017 Alzheimerova choroba 5 and Ginkgo biloba are more effective than placebo in Alzheimer´s disease. Evidence-Based Medicine 2001;6:14.

18. Waldemar G., Dubois B. et al: Recommendations for the diagnosis and management of Alzheimer´s disease and other disroders associated with dementia: EFNS guideline. Eur J Neurol. 14(1):1-26.

19. Winblad S., Cummings J., Andreasen N. et al: A six-month double-blind, placebo-controlled study of transdermal patch in Alzheimer´s disease - rivastigmine patch versus capsule. Int J Geriatr Psychiatry 2007;22:456-467.

20. Winblad S., Grossberg G., Frölich L. et al: IDEAL. A 6-month, double-blind, placebo-controlled study of the first skin patch for Alzheimer disease. Neurology 2007;69(Suppl. 1):S14-SW22.

 

Datum zveřejnění: 10.6.2018