­

Doporučené postupy psychiatrické péče
Psychiatrické společnosti ČLS JEP

Stáhnout kapitolu v PDF

Autor: Roman Jirák

Garant: Roman Jirák

Oponent: Aleš Bartoš

Farmakoterapie neklidu u demencí

Vysvětlivky:
ovál - nadpis 
kosočtverec - výběr z více variant
přerušovaná čára - diagram pokračuje na další straně

 

Závěrečný komentář

U pacientů trpících demencí se může vyskytnout neklid několika typů: Nejčastější je agitovanost - neklid, který může mít různé projevy, někdy může být mírný, ale dlouhotrvající, jindy silný, včetně agresivního chování. Je to nejčastější typ neklidu pacientů s demencemi. Druhý typ neklidu je v rámci přidružených psychotických příznaků u demence (poruch vnímání typu halucinací/iluzí, poruch myšlení typu bludů,misinterpretací). Třetím typem neklidu u demencí je neklid v rámci přidružených delirií, která se vyskytují zvláště často u demencí s Lewyho tělísky, zatím co u jiných typů demencí, např. u čisté Alzheimerovy choroby, může výskyt delirií znamenat somatickou komorbiditu, nevhodnou léčbu (polypragmázie), dehydrataci a podobně. Hlavními léčivy pro neklid pacientů s demencí jsou antipsychotika (neuroleptika). U agitovanosti se zpravidla podává jako farmakon první volby substituovaný benzamid tiaprid, který produkuje málo nežádoucích efektů, především extrapyramidových, ale má malý antipsychotický potenciál. Při neúspěchu tiapridu přecházíme na melperon, antipsychotikum 1. generace, které se však blíží antipsychotikům 2. generace (je možná i opačná sekvence podání). Při neúčinnosti melperonu přecházíme na antipsychotika 2. generace - quetiapin (má malé extrapyramidové účinky, proto preferujeme u parkinsonských demencí a demencí s Lewyho tělísky), risperidon nebo olanzapin (pozor, u těchto dvou farmak byl zjištěn vyšší výskyt cévních mozkových příhod u lidí vyššího věku). Pokud by ani tato léčiva nebyla úspěšná, zkoušíme další atypická antipsychotika - aripiprazol, ziprasidon, paliperidon. Jiná alternativa je escitalopram/citalopram u agitovanosti. Při nezvladatelném neklidu podáme jednorázově haloperidol, nebo benzodiazepiny. Při neklidu v rámci přidružených psychotických příznaků začínáme atypickými antipsychotiky quetiapinem, event. olanzapinem nebo risperidonem, a při jejich neúspěchu přecházíme na jiná.
Antipsychotika 2. generace jsou u demencí off-label.

Reference

1. Allain H., Dautzenberg P.H.J., Maurer K. et al: Double blind study of tiapride versus haloperidol and placebo in agitation and aggressiveness in elderly patients with cognitive impairment. Psychopharmacology, 2000;148:361-366.

2. Barak Y., Plopski I., Tadger S., Paleacu D.: Escitalopram versus risperidone for the treatment of behavioral and psychotic symptoms associated with Alzheimer´s disease: a randomized double-blind pilot study. Int Psychogeriatr. 2011 Apr. 15:1-5.

3.Brodaty H., Ames D., Snowdon J. et al: A randomized placebo-controlled trial of risperidone for the treatment of aggression, agitation, and psychosis of dementia. J Clin Psychiatry, 2003 Feb;64(2):134-43.

4. Cummings L.J., McRae T.,Zhang R.: Effects of donepezil on neuropsychiatric symptoms in patients with dementia and severe behavioral disorders. Am J Geriat Psychiatry 2006;14:605-612.

5. De Deyn P.P., Drenth A.F., Kremer B.P. et al: Aripiprazole in the treatment of Alzheimer´s disease. Expert Opin Pharmacother. 2013 Mar,14(4):459-474.

6. Gauthier S., Wirth Y., Möbius H.J.: Effects of memantine on behavioral symptoms in Alzheimer´s disease patients: an analysis of the Neuropsychiatric Inventory (NPI) data of two randomized, controlled studies. Int J Geriatr Psychiatry 2005;20(5):459-464.

7. Lonergan E., Luxenberg J., Colford J.M., Birks J.: Haloperidol for agitation in dementia. Cochrane Database of Systemnatic Reviews 2002, Issue 2. Last assessed as up-to-date: Sept. 12.2008.

8. Maher A.R., Theodore G.:Summary ofthe comparative effectiveness review on off-label use of atypical antipsychotics. J Manag Care Pharm. 2012 Jun,18(Suppl. B):S1-S20.

9. Paleacu D., Barak Y., Mirecky I., Mazeh D.: Quetiapine treatment for behavioural and psychological symptoms of dementia in Alzheimer´s disease patients: a 6-week, double-blind, placebo-controlled study. Int Geriatr Psychiatry, 2008 Apr,23(4):393-400.

 

Datum zveřejnění: 10.6.2018

­