­

Doporučené postupy psychiatrické péče
Psychiatrické společnosti ČLS JEP

Stáhnout kapitolu v PDF

Autoři: Karel Šonka, Kateřina Espa-Červená

Garant: Karel Šonka

Oponent: Martin Anders

Insomnie dospělých - terapie

Vysvětlivky:
ovál - nadpis 
kosočtverec - výběr z více variant
přerušovaná čára - diagram pokračuje na další straně 

 

Reference

1 Pretl M, Příhodová I. Insomnie. In: Nevšímalová S, Šonka K (eds). Poruchy spánku a bdění. Praha: Galén 2007:87-115.

2 Schuttle-Rodin S et al. Clinical guideline for the evaluation and management of chronic insomnia in adults. J Clin Sleep Med 2008;4:487-504. 

3 Závěšická L. In: Příhodová I, Dostálová S (eds). Spánková medicína v kazuistikách. Praha:Mladá Fronta 2016:23-34.

4 Morin CM et al. Cognitive behavioral therapy, singly and combined with medication, for persistent insomnia: a randomized controlled trial. JAMA. 2009;301:2005-15.

5 Edinger JD, Sampson WS. A primary care "friendly" cognitive behavioral insomnia therapy. Sleep 2003;26:177-82.

6 Espie CA et al. Randomized clinical effectiveness trial of nurse-administered small-group cognitive behavior therapy for persistent insomniain general practice. Sleep 2007;30:574-84.

7 Espa Červená K, Závěšická L, Praško J. KBT insomnie. In: Praško J, Možný P, Slepecký M (eds). Kognitivne behaviorálni terapie psychických poruch. Praha: Triton 2007;734-763.

9 Hajak G et al. Continuous versus non-nightly use of zolpidem in chronic insomnia: results of a large-scale, double-blind, randomized, outpatient study. Internat Clin Psychopharmacol 2002;17:9-17.

10 Lyseng-Williamson KA. Melatonin prolonged release: in the treatment of insomnia in patients aged ≥55 years. Drugs Aging. 2012;29:911-23.

11 Wiegand MH. Antidepressants for the treatment of insomnia : a suitable approach? Drugs 2008;68:2411-2417.

12 Morin CH, Davidson JR, Beaulieu-Bonneau. Cognitive bahevior therapies for insomnia I: Approches and efficacy In: Kryger M, Roth T (eds). Principles and practice of sleep medicine. 6th ed. Elsevier, Philadelphia, 2017:804-813.

13 Krystal A. Pharmacological treatment of insomnia. In: Kryger M, Roth T (eds). Principles and practice of sleep medicine. 6th ed. Elsevier, Philadelphia, 2017: 842-854.

 

Datum zveřejnění: 10.6.2018

­