­

Doporučené postupy psychiatrické péče
Psychiatrické společnosti ČLS JEP

Stáhnout kapitolu v PDF

Autoři: Radek Ptáček, Michal Goetz, Pavel Mohr

Garant: Michal Goetz

Oponent: Petra Uhlíková

Hyperkinetická porucha u dospělých

Vysvětlivky:
ovál - nadpis 
kosočtverec - výběr z více variant
přerušovaná čára - diagram pokračuje na další straně 

 

Závěrečný komentář

Terapie ADHD v dospělosti je buď pokračováním dosavadní léčby z dětství anebo se jedná o nově zahájenou terapii u dříve nediagnostikovaného pacienta. Podle vodítek NICE (2008) je v dospělosti léčbou první volby farmakoterapie, pokud pacient neupřednostňuje psychoterapeutické metody. Kombinovaná léčba (farmakoterapie a KBT) má vyšší a déletrvající účinky. Prokázanou účinnost v léčbě ADHD mají pouze stimulancia (methylfenidát, methylfenidát OROS, lisdexamfetamin, ostatní amfetaminy) a atomoxetin (jsou léky první volby), ostatní psychofarmaka – některá tricyklická antidepresiva (imipramin, desipramin), alfa adrenergní agonisté (klonidin, guanfacin), sympatomimetika (modafinil) - jsou pro nižší účinnost až třetí nebo čtvrtou volbou.

Reference

Alderson, R. M., Kasper, L. J., Hudec, K. L., & Patros, C. H. (2013). Attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) and working memory in adults: A meta-analytic review

Asherson, P., Bushe, C., Saylor, K., Tanaka, Y., Deberdt, W., & Upadhyaya, H. (2014). Efficacy of atomoxetine in adults with attention deficit hyperactivity disorder: an integrated analysis of the complete database of multicenter placebo-controlled trials. J Psychopharmacol, 28, 837-846.

Benegal, V., Viswanath, B., Narayanaswamy, J.C., Jose, S.P., Chakraborty, V., Sankar, D., et al. (2013). The efficacy of atomoxetine as adjunctive treatment for co-morbid substance use disorders and externalizing symptoms. Asian J Psychiatr, 6, 544-547.

Bolea-Alamañac, B., Nutt, D.J., Adamou, M., Asherson, P., Bazire, S., Coghill, D., et al. (2014). Evidence-based guidelines for the pharmacological management of attention deficit hyperactivity disorder: update on recommendations from the British Association for Psychopharmacology. J Psychopharmacol, 28, 179-203.

Buoli M, Serati M, Cahn W. Alternative pharmacological strategies for adult ADHD treatment: a systematic review. Expert Rev Neurother 2016;16:131-144.

Butterfield ME, Saal J, Young B, Young JL. Supplementary guanfacine hydrochloride as a treatment of attention deficit hyperactivity disorder in adults: A double blind, placebo-controlled study. Psychiatry Res 2016;236:136-141.

Epstein, T., Patsopoulos, N.A., & Weiser, M. (2014). Immediate-release methylphenidate for attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) in adults. Cochrane Database Syst Rev, 9, CD005041.

Frampton JE. Lisdexamfetamine: A Review in ADHD in Adults. CNS Drugs 2016;30:343-354.

Huss M, Chen W, Ludolph AG. Guanfacine extended release: a new pharmacological treatment option in Europe. Clin Drug Investig 2016;36:1–25.

Hutchison, S.L., Ghuman, J.K., Ghuman, H.S., Karpov, I., & Schuster, J.M. (2016). Efficacy of atomoxetine in the treatment of attention-deficit hyperactivity disorder in patients with common comorbidities in children, adolescents and adults: a review. Ther Adv Psychopharmacol, 6, 317-334.

Kooij, S.J.J. (2013). Adult ADHD. Third Edition; London: Springer-Verlag.

Kooij, J. S., Michielsen, M., Kruithof, H., & Bijlenga, D. (2016). ADHD in old age: a review of the literature and proposal for assessment and treatment. Expert review of neurotherapeutics, 16(12), 1371-1381.

Mayer, K., Wyckoff, S. N., Fallgatter, A. J., Ehlis, A. C., & Strehl, U. (2015). Neurofeedback as a nonpharmacological treatment for adults with attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD): study protocol for a randomized controlled trial. Trials, 16(1), 174.

Mohr, P., Anders, M., Přikryl, R., Masopust, J., Praško, J., & Höschl, C. (2013). Konsensus ČNPS o diagnostice a léčbě ADHD v dospělosti. Psychiatrie, 17, 189-202.

NICE: Attention Deficit Hyperactivity Disorder: The NICE guideline on diagnosis and management of ADHD in children, young people and adults. The British Psychological Society and The Royal College of Psychiatrists 2008.
Pettersson, R., Söderström, S., Edlund-Söderström, K., & Nilsson, K. W. (2017). Internet-based cognitive behavioral therapy for adults with ADHD in outpatient psychiatric care: A randomized trial. Journal of attention disorders, 21(6), 508-521.

Safren, S. A., Sprich, S. E., Perlman, C. A., & Otto, M. W. (2017). Mastering your adult ADHD: A cognitive-behavioral treatment program, therapist guide. Oxford university press.

Wilens, T.E., Adler, L.A., Weiss, M.D., Michelson, D., Ramsey, J.L., Moore, R.J., et al. (2008). Atomoxetine treatment of adults with ADHD and comorbid alcohol use disorders. Drug Alcohol Depend, 96, 145-154.

Young, S., & Myanthi Amarasinghe, J. (2010). Practitioner Review: Non‐pharmacological treatments for ADHD: A lifespan approach. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 51(2), 116-133.

 

Datum zveřejnění: 10.6.2018

­