­

Doporučené postupy psychiatrické péče
Psychiatrické společnosti ČLS JEP

Stáhnout kapitolu v PDF

Autor: Iva Příhodová

Garant: Iva Příhodová

Oponent: Petra Uhlíková

Chronická insomnie v dětském věku

Vysvětlivky:
ovál - nadpis 
kosočtverec - výběr z více variant
přerušovaná čára - diagram pokračuje na další straně 

 

Reference

1. American Psychiatric Association: DSM-5. Diagnostický a statistický manuál duševních poruch. První české vydání. Hogrefe-Test Centrum, Praha 2015, strana 382-388 - NUTNO odkaz sjednotit v celé publikaci

2. American Academy of Sleep Medicine. International classification of sleep disorders, 3rd ed. Darien, IL: American Academy of Sleep Medicine, 2014.

3. Bruni O, Angriman M. Pediatric insomnia. In: Nevšímalová S, Bruni O. Sleep disorders in children. Springer 2017: 155-184.

4. Silvestri R, Aricó I. Sleep in children with psychiatric and behavioral problems. In: Nevšímalová S, Bruni O. Sleep disorders in children. Springer 2017: 389-404.

5. Příhodová I. Nespavost. In: Příhodová I, Poruchy spánku u dětí a dospívajících. Farmakoterapie pro praxi, Praha: Maxdorf 2013: 45-57.

6. Meltzer LJ. Clinical management of behavioral insomnia of childhood: treatment of bedtime problems and night wakenings in young children. Behav Sleep Med 2010; 8(3):172-89.

7. Tikotzky L, Sadeh A. The role of cognitive- behavioral therapy in behavioral childhood insomnia. Sleep Med 2010; 11(7):686-91.

8. Meltzer LJ, Mindell JA. Systematic review and meta-analysis of behavioral interventions for pediatric insomnia. J Pediatr Psycholog 2014;39:932-4

9. Owens JA, Babcock D, Blumer J, Chervin R, Ferber R, Goetting M et al. The use of pharmacotherapy in the treatment of pediatric insomnia in primary care: Rational approaches. A consensus meeting summary. J Clin Sleep Med 2005;1:49-59.

10. Mindell JA, Emslie G, Blumer J, Genel M, Glaze D, Ivanenko A, Johnson K., Rosen C, Steinberg F, Roth T, Banas B. Pharmacological management of insomnia in children and adolescents: coinsensus statement. Pediatrics 2006; 117(6): e1223-32.

11. Phillips L, Appleton RE. Systematic review of melatonin treatment in children with neurodevelopmental disabilities and sleep impairment. Dev Med Child Neurol 2004; 46(11):771-75.

12. Appleton RE, Jones AP, Gamble et al. The use of melatonin in children with neurodevelopmental disorders and impaired sleep: a randomised, double-blind, placebo-controlled, parallel study (MENDS). Health Technol Assess 2012; 16 (40):i-239.

13. Bruni O, Alonso-Alconada D, Besag F, Biran V, Braam W, Cortese S, Moavero R, Parisi P, Smits M, Van der Heijden K, Curatolo P. Current role of melatonin in pediatric neurology. Clinical reccomendations. Eur J Paediatr Neurol 2015; 19(2):122-3.

14. van Geijlswijk IM, van der Heijden KB, Egberts AC, Korzilius HP, Smits MG. Dose finding of melatonin for chronic idiopathic childhood sleep onset insomnia: an RCT. Psychopharmacology 2010; 212:379-91.

 

Datum zveřejnění: 10.6.2018

­