­

Doporučené postupy psychiatrické péče
Psychiatrické společnosti ČLS JEP

Stáhnout kapitolu v PDF

Autor: Martina Zvěřová

Garant: Martina Zvěřová

Oponent: Petra Uhlíková

Úzkostné poruchy u dětí a dospívajících

Vysvětlivky:
ovál - nadpis 
kosočtverec - výběr z více variant
přerušovaná čára - diagram pokračuje na další straně 

 

Závěrečný komentář

Pro úzkostné poruchy jsou příznačné hlavně symptomy strachu a úzkosti. Pro dětský věk je typický výskyt separační úzkostné poruchy, fobické úzkostné poruchy a sociální úzkostné poruchy. Klinické projevy jsou u dětí modifikovány vývojovou úrovní dítěte, proto je nutné odlišit vývojový, věku přiměřený strach. Nepominutelnou roli pro vznik a průběh úzkostných poruch hraje subjektivní význam stresu, vulnerabilita dítěte či dospívajícího, kvalita rodinného zázemí a spolupůsobení širšího sociálního prostředí. Při zvažování diagnózy je nezbytné vzít v úvahu i možnost reálných obav (šikana, přísný rodič či učitel apod.), ale i (hl. u starších dětí a dospívajících) případnou simulaci. V terapeutickém přístupu je důležitá psychoterapie, rodinná terapie, sociální intervence. Farmakoterapie je indikována v případech s těžkou depresivní a úzkostnou symptomatikou. Neléčené úzkostné poruchy brzdí zdravý vývoj dítěte.

Reference

1. Creswell, C., Waite, P., & Cooper, P. J. (2014). Assessment and management of anxiety disorders in children and adolescents. Archives of Disease in Childhood, 99(7), 674–678. http://doi.org/10.1136/archdischild-2013-303768

2. Wehry, A. M., Beesdo-Baum, K., Hennelly, M. M., Connolly, S. D., & Strawn, J. R. (2015). Assessment and Treatment of Anxiety Disorders in Children and Adolescents. Current Psychiatry Reports, 17(7), 591. http://doi.org/10.1007/s11920-015-0591-z

3. NICE. Social anxiety disorder: recognition, assessment and treatment (CG159). http://www.nice.org.uk/CG159: [NICE guideline]; 2013 [PubMed], rev. May,2017

4. Ipser JC, Stein DJ, Hawkridge S, et al. Pharmacotherapy for anxiety disorders in children and adolescents. Cochrane Database Syst Rev 2009;3(3):CD005170. [PubMed]

5. Reynolds S, Wilson C, Austin J, et al. Effects of psychotherapy for anxiety in children and adolescents: a meta-analytic review. Clin Psychol Rev 2012;32:251–62 [PubMed]

6. Thirlwall K, Cooper PJ, Karalus J, et al. Treatment of child anxiety disorders via guided parent-delivered cognitive-behavioural therapy: randomised controlled trial. Br J Psychiatry 2013;203:436–44 [PubMed]

7. Piacentini J, Bennett S, Compton S, et al. 24- and 36-week outcomes for the Child/Adolescent Anxiety Multimodal Study (CAMS). J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2014. (in press) [PMC free article] [PubMed]

8. Ginsburg GS, Sakolsky D, Piacentini J et al. Remission after acute treatment in children and adolescents with anxiety disorders: findings from the CAMS. J Consult Clin Psychol 2011;79:806–13 [PMC free article] [PubMed]

9. Walkup J, Albano A, Piacentini J et al. Cognitive behavioural therapy, Sertraline, or a combination in childhood anxiety. New Engl J Med 2009;359:2753–66 [PMC free article] [PubMed]

10. March S, Spence SH, Donovan CL. The efficacy of an internet-based cognitive-behavioral therapy intervention for child anxiety disorders. J Pediatr Psychol 2009;34:474–87 [PubMed]

11. Wagner KD, Berard R, Stein MB, Wetherhold E, Carpenter DJ, Perera P, Gee M, Davy K, Machin A. A multicenter, randomized, double-blind, placebo-controlled trial of paroxetine in children and adolescents with social anxiety disorder. Arch Gen Psychiatry. 2004;61(11):1153–62. [PubMed]

12. Research Units on Pediatric Psychopharmacology Anxiety Study Group Fluvoxamine for the treatment of anxiety disorders in children and adolescents. N Engl J Med. 2001;344(17):1279–1285. [PubMed]

13. Rynn MA, Riddle MA, Yeung PP, Kunz NR. Efficacy and safety of extended-release venlafaxine in the treatment of generalized anxiety disorder in children and adolescents: two placebo-controlled trials. Am J Psychiatry. 2007;164(2):290–300. [PubMed]

14. Simeon JG, Ferguson HB, Knott V, Roberts N, Gauthier B, Dubois C, Wiggins D. Clinical, cognitive, and neurophysiological effects of alprazolam in children and adolescents with overanxious and avoidant disorders. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 1992;31(1):29–33. [PubMed]

15. Graae F, Milner J, Rizzotto L, Klein RG. Clonazepam in childhood anxiety disorders. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 1994;33(3):372–6. [PubMed]

16. Hort V, Hrdlička M, Kocourková J. et al. Dětská a adolescentní psychiatrie. Portál,s r.o., Praha 2000

17. Hosák L, Hrdlička M, Libiger J a kol. Psychiatrie a pedopsychiatrie. Karolinum 2015.

 

Datum zveřejnění: 10.6.2018

­